Fiskearter

Det er ikke alltid enkelt å finne ut hvilke fisker man skal ha i et akvarium. For fisk er selvsagt ikke bare fisk og akkurat som med mange andre dyr, så finnes det et stort antall forskjellige arter. Noen av dem passer fint sammen med andre, og så er det de arter som krever spesielle forhold. En av dem er f.eks. ciklider som må ha et eget territorium i akvariet, noe som kan være vanskelig å få til i et vanlig akvarium. Maller og smerlinger, som lever på bunnen, må ha en del skjulesteder for å trives, og så er det de fiskearter som skal gå sammen med sine artsfrender. Det er sistnevnte som er den fiskeart vi har flest av i akvariene våre.

Noen passer bedre sammen enn andre

Som nevnt passer enkelte fiskearter bedre sammen enn andre. Der er derfor viktig å sjekke dette på forhånd, slik at du ikke setter fisk ut i akvariet som så ender med å bli jaget rundt og kanskje spist av andre. Et annet forhold man bør være oppmerksom på er at enkelt arter kan bli veldig store, og derfor ikke passer til et vanlig akvarium på kanskje 150 liter. Blant disse artene finner vi maller og ciklider.

Vannet har også mye å si, og derfor bør du enten sjekke på nettet eller spørre i butikken, hvilke fiskearter som passer til det vann du har i krana hjemme. Ellers risikerer du å måtte endre på kjemien i vannet ganske ofte.

De mest vanlige fiskeartene

Gubby – Dette er ubetinget den mest populære fisken vi har i våre akvarier i Norge. En av grunnene til dette er at den er lett å holde og den gjerne får mange unger, slik at bestanddelen kan øke eller i alle fall holde seg stabil. Den føder levende babyer, og det er viktig å fange disse så snart de kommer ut, slik at de ikke blir spist av andre. De små bør deretter holdes i et separat kar, oppe i akvariet, inntil de er store nok til å kunne klare seg selv.

Neontetra – Denne flotte, neonfargede fisken er også en av de aller vanligste i de norske akvarier. Det er en livlig fisk som trives i stimer med andre Neontetra, og man bør derfor ha 10-15 av disse i akvariet. Fiskearten liker også å gjemme seg litt, så man bør ha et par skyggeplanter som de kan svømme bak og få litt fred og ro. Dette er også en av de mest hardføre fisker vi har, og det er ikke uvanlig at de lever i 10 år eller mer.

Siamesisk algeeter – er en av få fisker som spiser penselalger. Den er derfor fin å ha i et akvarium, siden den har en nyttig oppgave som kommer alle til gode. Dette er også en fisk som trives best i stimer, og derfor er det lurt å ha plass til minimum 10 Siamesiske algetere, hvis man velger denne fisken.

Skalare – Dette er en elegant og nydelig akvariefisk, som samtidig er svært populær. Det eneste problem med Skalaren, er at den trenger plass når de er i sin leksperiode. Her beskytter de nemlig sitt område, og da kan det bli litt slåssing hvis de andre fisker ikke respekterer dette. Ellers er de lette å holde i mindre grupper eller i par, siden fisken ofte etablerer seg i par. En løsning kan være å flytte dem til et eget kar eller et mindre akvarium når de har sin leksperiode. Har du et stort akvarium så er det ikke noe problem, da de andre fisker kan komme seg unna hvis det trengs.