Koraller

Vi kjenner alle til koraller, enten fra reiser til eksotiske reisemål, men også fra fargerike akvarier hvor det er vanlig med en eller flere koraller. Disse stammer opprinnelig fra et korallrev, et av de mest komplekse og fargerike økosystemer som finnes i verden. Korallrev består av små organismer, som samtidig er hjemmet til noen av de mest fascinerende planter og dyr i verden. I akvarier er det også svært viktige for de fisk og planter som skal bo der, noe som spesielt gjelder for saltvannsakvarier.

Hva er et korallrev?

Koraller utgjør et korallrev, og er massive strukturer av kalkstein. Selv om tusenvis av arter lever i korallrev, så er det kun en liten del som bygger korallrevene. Den viktigste byggesteinen er nettopp koraller. Korallrevene rundt om i verden inneholder mer enn 25 prosent av alle kjente arter i havene. De er ett av de mest komplekse økosystemer på planeten, og er hjem for mer enn 4000 forskjellige typer fisk, 700 arter av koraller og tusenvis av andre planter og dyr. En god måte å beskrive et korallrev på er å tenke på det som en travel by, hvor bygningene er koraller og hvor fiskene og plantene er tusenvis av innbyggere som kommer og går.

Koraller blir ofte forvekslet med å være klipper eller planter, men er faktisk sammensatt av små dyr kalt “koral polypper”. Når du sier “korall”, refererer du faktisk til disse små dyrene og skjelettene de forlater når de dør. Selv om det er mange hundre forskjellige typer koraller, er de vanligvis gruppert i to kategorier: harde koraller og myke koraller. De harde koraller vokser i kolonier og er arkitektene bak korallrevene. Myke koraller er myke og ligner ofte planter og trær under vann.

Hvor finner man vanligvis koraller?

Korallrev finnes i mer enn 100 land rundt om i verden. De fleste korallrev ligger i Stillehavet, Det indiske hav, Det karibiske hav, Rødehavet og Den arabiske gulf. Koraller vokser imidlertid også andre steder. Over hele verden dekker korallrev ca. 284,300 km2. I millioner av akvarier verden over finnes det også koraller, spesielt de akvarier som består av saltvann.

Når vi ser på korallrevene, så vokser de best i vanntemperaturer mellom 21 og 29 grader. Koraller foretrekker klart og gjennomsiktig vann, og det er også en av grunnene til at man stort sett kun ser dem i saltvannsakvarier og i de store havene. Det er mulig å finne koraller i dybder ned til 91 meter, men de blir til gjengjeld dårlige når dybden er under 20-27 meter.

Hvordan får koraller farge?

De fleste koralpolypper har gjennomsiktige kropper og deres skjeletter er hvite – akkurat som mennesker. De får sin farge fra alger som bor i dem. Algene produserer pigmenter, og disse kan ses gjennom sine gjennomsiktige kropper, og er dem som gir korallene sine vakre farger.

Hva må til for at de skal overleve?

Sollys: Koraller skal vokse i klart vann hvor sollys kan nå dem. Det er også en av grunnene til at man trenger et ganske skarpt og kraftig lys i saltvannsakvarier. Koraller overlever på grunn av alger som vokser inne i dem. Algene trenger sollys for å overleve, og derfor trenger koraller sollys.

Klart vann: Det er også nødvendig med klart vann for at korallene skal overleve. Sedimenter og plankton kan gjøre vannet uklart, og dermed redusere mengden av lys som når ned til algene inne i korallene.

Temperatur: Det er viktig med varmt vann. Forskjellige koraller i ulike områder kan tåle forskjellige vanntemperaturer. Imidlertid har koraller generelt det best når vanntemperaturen ligger på mellom 21-29 grader.

Saltvann: Sist, men ikke minst trenger de også saltvann for å overleve, og det er viktig med den rette saltbalansen i vannet.