Vannkvalitet og temperatur

Vannet er noe av det viktigste for å ha et akvarium hvor fiskene dine trives. Dette er luften til fiskene, og blir litt det samme som god luftkvalitet for oss mennesker. Vi trives svært dårlig når luftkvaliteten ikke er god og det er ikke noe annerledes for fiskene. Derfor er det viktig at man steller dem riktig.

For å sikre god vannkvalitet, så bør man ha et større akvarium. Du trenger ikke et på flere tusen liter, men det bør være på minst 100 liter, og gjerne mellom 2-400 liter. Ved siden av akvariet trenger du også en god pumpe, et filter og tilstrekkelig med lys. Med godt utstyr er det enklere å sørge for at vannkvalitet holder seg god over lengre tid. Grunnen er ganske enkelt at balansen mellom plantene, fiskene og de avfallsstoffer som blir skilt ut, er mer stabil jo større mengde vann i akvariet.

Innredningen

Det hele henger sammen i en større enhet og for å få en enklere jobb med å sikre god vannkvalitet, så er det nødvendig å starte med innredningen. I bunnen av akvariet bør du legge et lag av finkornet grus, og det bør være på min. 5 cm. Du kan enten finne det selv ute i naturen eller kjøpe det i dyrebutikken. Uansett hvilken løsning du velger, så er det viktig å huske på at grusen må skylles godt før du legger den ned i akvariet.

Neste punkt som er med til å sikre god vannkvalitet, er levende planter. Disse gir oksygen til vannet, og dermed også til fiskene. Det finnes ulike typer av vannplanter. Enten de som flyter rundt i vannet, de som ligger i overflaten og de mest vanlige som vokser fra bunnen. Uansett, så bør det være en pen mengde med planter slik at vannet får massevis med oksygen. Dette gir igjen en enklere jobb med å holde en høy vannkvalitet.

Selv vannkvaliteten

Fisk er enda mer avhengig av vannkvaliteten enn vi mennesker er av luft. Selvfølgelig får det katastrofale følger for oss om vi ikke har luft, men for fiskene kan selv små endringer i vannets kvalitet være livstruende. Helt så slemt er det ikke med oss mennesker om luften blir litt dårligere en periode. Det er derfor viktig å ha kontroll på vannets temperatur, PH-verdien, hardheten på vannet og ikke minst innholdet av nitritt. Du får mange svar ved å utføre jevnlige tester, og utstyr til å utføre disse testene får du kjøpt i dyrebutikken.

Det kan være litt forskjellig hvor mye kalk i vannet de enkelte fisketyper har behov for. Generelt kan man si at vannet i Norge holder god kvalitet, og ikke inneholder så mye kalk. Enkelte steder er det så lite kalk i vannet at vannverkene tilsetter ekstra kalk. Det vannet du bruker til å fylle ditt akvarium med har en PH-verdi på mellom 6,5 – 7,5, og GH-verdien er på mellom 0 – 3. Dette er perfekt for de fleste fisketyper man har i et akvarium, men noen fisk har behov for ekstra kalk. Du bør derfor sjekke med ditt lokale vannverk for å finne ut hvor mye kalk du har i vannet hjemme, og eventuelt kjøpe ekstra kalk i dyrebutikken om fiskene dine trenger det.

Bytte av vann

Selv om vannet har god kvalitet når du bruker vanlig vann fra krana, så er det likevel nødvendig å bytte ut en del av vannet hver uke. Det beste resultat får man ved å tappe ca. 20 % av vannet en gang i uken og deretter fylle på med nytt. Når det er gjort, så er det viktig å sjekke for PH og GH-verdier. Vannet må heller ikke være kaldt når du har det opp i akvariet, og du bør derfor prøve å bruke vann som har noenlunde samme temperatur som fiskene trives ved. Nettopp temperaturen er viktig, og de fleste fisker trenger en vanntemperatur på rundt 28 grader, men dette bør du sjekke der hvor du kjøper fiskene.